Rekvalifikační akreditované kurzy
pro úřady práce a veřejnost

Barman

65-052-H (kód PK dle NSK)

Učební plán

 • Počet hodin teoretické výuky – 20

 • Počet hodin praktické výuky – 20

Učební osnovy

 • Vyúčtování tržeb
 • Poskytnutí pomoci při výběru nápojového lístku
 • Vyřizování objednávek hostů
 • Příprava nápojů
 • Výroba míchaných nápojů
 • Ošetřování a skladování nápojů
 • Nakládání s inventářem
 • Skladování potravinářských surovin
 • Podávání nápojů hostům
 • Organizování práce v baru
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů
 • Zajištění bezpečnosti hostů, dodržování pravidel BOZP a PO

Profil absolventa

Po ukončení kurzu absolvent má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.

Vstupní předpoklady

Základní vzdělání

Potravinářský průkaz

Způsoby ověření získaných znalostí a dovedností

Závěrečná zkouška je součástí rekvalifikačního programu. Proběhne dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, tj. dle aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.

Popis průběhu praktické výuky

Praktická výuka bude probíhat až po absolvování teoretické výuky. Při praktické výuce nejprve lektor vysvětlí, popř. předvede, co budou účastníci dělat. Následně budou účastníci vykonávat praktickou část výuky a lektor je bude kontrolovat a poskytovat jim okamžitou zpětnou vazbu.

Praktická výuka bude probíhat v souladu s kvalifikačním standardem profesní kvalifikace.

Praktická výuka bude probíhat až po zvládnutí teoretické části výuky, které je k výkonu praktické výuky nezbytná.

Organizační  a personální zabezpečení výuky

Teoretická i praktická výuka je uskutečňována pod dohledem lektora.

Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce.

 

Barista/Baristka

65-052-H (kód PK dle NSK)

Učební plán

 • Počet hodin teoretické výuky – 30

 • Počet hodin praktické výuky – 30

Učební osnovy

 • Základy komunikace a práce s hostem v odbytovém středisku gastronomického provozu
 • Orientace ve zpracování kávovníku, typů sběru a charakteristik plodů z hlediska historického, geografického a botanického
 • Orientace v technologiích pro přípravu kávy v gastronomických provozech
 • Mletí kávy
 • Příprava kávových nápojů a orientace v jejich recepturách
 • Servis kávy
 • Organizace práce v odbytovém středisku gastronomického provozu
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů
 • Zajištění bezpečnosti hostů v odbytovém středisku gastronomického provozu, dodržování pravidel BOZP a PO

Profil absolventa

Po ukončení kurzu absolvent má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.

Vstupní předpoklady

Základní vzdělání

Potravinářský průkaz

Způsoby ověření získaných znalostí a dovedností

Závěrečná zkouška je součástí rekvalifikačního programu. Proběhne dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, tj. dle aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.

Popis průběhu praktické výuky

Praktická výuka bude probíhat až po absolvování teoretické výuky. Při praktické výuce nejprve lektor vysvětlí, popř. předvede, co budou účastníci dělat. Následně budou účastníci vykonávat praktickou část výuky a lektor je bude kontrolovat a poskytovat jim okamžitou zpětnou vazbu.

Praktická výuka bude probíhat v souladu s kvalifikačním standardem profesní kvalifikace.

Praktická výuka bude probíhat až po zvládnutí teoretické části výuky, které je k výkonu praktické výuky nezbytná.

Organizační  a personální zabezpečení výuky

Teoretická i praktická výuka je uskutečňována pod dohledem lektora.

Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce.

 

Jednoduchá obsluha hostů

65-007-H (kód PK dle NSK)

Učební plán

 • Počet hodin teoretické výuky – 35

 • Počet hodin praktické výuky – 35

Učební osnovy

 • Vyúčtování tržeb
 • Uvedení hostů, poskytnutí pomoci při výběru z jídelního lístku
 • Vyřizování objednávek hostů
 • Sestavení jídelního lístku a sledu pokrmů
 • Inkasování plateb od hostů
 • Příprava teplých nápojů
 • Ošetřování a skladování nápojů
 • Nakládání s inventářem
 • Skladování potravinářských surovin
 • Podávání pokrmů a nápojů jednoduchou obsluhou
 • Podávání pokrmů a nápojů hostům při bufetovém uspořádání
 • Obsluha zařízení v odbytovém středisku
 • Obsluha výčepních zařízení
 • Organizování práce v provozu a při gastronomických akcích
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

Profil absolventa

Po ukončení kurzu absolvent má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.

Vstupní předpoklady

Základní vzdělání

Potravinářský průkaz

Způsoby ověření získaných znalostí a dovedností

Závěrečná zkouška je součástí rekvalifikačního programu. Proběhne dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, tj. dle aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.

Popis průběhu praktické výuky

Praktická výuka bude probíhat až po absolvování teoretické výuky. Při praktické výuce nejprve lektor vysvětlí, popř. předvede, co budou účastníci dělat. Následně budou účastníci vykonávat praktickou část výuky a lektor je bude kontrolovat a poskytovat jim okamžitou zpětnou vazbu.

Praktická výuka bude probíhat v souladu s kvalifikačním standardem profesní kvalifikace.

Praktická výuka bude probíhat až po zvládnutí teoretické části výuky, které je k výkonu praktické výuky nezbytná.

Organizační  a personální zabezpečení výuky

Teoretická i praktická výuka je uskutečňována pod dohledem lektora.

Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce.

 

Základy podnikání

Učební plán

 • Počet hodin teoretické výuky – 100

 • Počet hodin praktické výuky – 20

Učební osnovy

 • Podnikatelský plán

  • Náležitosti podnikatelského plánu
  • Sestavení podnikatelského plánu

   

 • Komunikační dovednosti

  • Základy komunikace
  • Vyjednávání a argumentace
  • Zvládání konfliktních situací

   

 • Základy marketingu

  • Základy marketingu
  • Marketingový mix
  •  

   

 • Základy ekonomiky

  • Základy ekonomiky
  • Tržní ekonomika
  • Podniková ekonomika
  • Finanční řízení podniku
  • Peněžní a kapitálový trh
  • Bankovnictví a pojišťovnictví

   

 • Základy práva

  • Základy obchodního práva, obchodní smlouvy
  • Základy pracovního práva, Zákoník práce, Pracovněprávní vztahy

   

 • Základy daní a daňové evidence

  • Zákony a předpisy
  • DPH
  • Daň z příjmů
  • Silniční daň
  • Ostatní daně
  • Daňová evidence
  • Evidenční knihy, doklady
  • Roční zúčtování
  • Vyplnění daňového přiznání

Profil absolventa

Absolvent umí a zná:

 • Strukturu a náležitosti podnikatelského plánu
 • Sestavit podnikatelský plán
 • Základy komunikačních dovedností (
 • Zvládat konfliktní situace
 • Základy marketingu
 • Marketingový mix
 • Základy ekonomiky a podnikové ekonomiky
 • Základy finančního řízení podniku
 • Základy obchodního a pracovního práva
 • Vvužívat výpočetní techniku
 • Základy daní a daňové evidence
 • Vyplnit evidenční knihy, doklady, roční zúčtování, daňového přiznání

Vstupní předpoklady

Střední vzdělání

Umět základy obsluhy osobního počítače

Způsoby ověření získaných znalostí a dovedností

Zkoušky probíhají presenční formou.

Obsahem závěrečné zkoušky je

 • písemní test složený z 10 otázek, které byly součástí učebního plánu a osnov. Test trvá cca 30 minut.
 • Praktická část zkoušky – sestavení podnikatelského plánu dle zadaného tématu Praktická část zkoušky trvá cca 30 minut.

Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky (např. v %): 80 %

Účast na kurzu musí být min. 80 %.

Popis průběhu praktické výuky

Praktická výuka bude probíhat až po absolvování teoretické výuky. Při praktické výuce nejprve lektor vysvětlí, popř. předvede, co budou účastníci dělat. Následně budou účastníci vykonávat praktickou část výuky a lektor je bude kontrolovat a poskytovat jim okamžitou zpětnou vazbu.

Organizační  a personální zabezpečení výuky

Teoretická i praktická výuka je uskutečňována pod dohledem lektora.

Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce.

 

Napište nám

V případě dotazů nebo zájmu o některý z kurzů nás neváhejte kontaktovat.