Semináře pro základní a mateřské školy

Etiketa a společenské chování

pro žáky ZŠ

Popis kurzu

Kurz se zaměřuje na pravidla společenského chování a etikety stolování, přičemž obsahově a stylově je vždy přizpůsoben stupni vzdělání žáků a jejich znalostem. Koncipován je jako jednorázový seminář s různou délkou trvání nebo formou uceleného programu složeného z jednotlivých na sebe navazujících lekcí, které se konají buď v prostorách restaurace Národního domu v Prostějově. Veden je zábavnou formou s důrazem na propojení teoretického výkladu s názornými ukázkami a praktickými cvičeními, aby si žáci získané znalosti co nejvíce a co nejlépe osvojili. Cílem semináře je podpora celkového rozvoje osobnosti žáka, především rozvoje schopnosti úspěšně se zapojit do společenské komunikace, rozvoje citlivosti vůči jiným kulturám a uvědomění si jasných perspektiv společenského chování a etikety stolování.

Po zakončení kurzu každý posluchač získá certifikát o absolvování kurzu.

 • Místo konání: restaurace Národní dům v Prostějově
 • Délka semináře: 5 hodin
 • Cena kurzu: 750,00 Kč/student

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

odborné psychologické kurzy

Popis kurzu

 • Zvládání konfliktů
 • Psychohygiena učitele – jak předejít vyčerpání
 • Sebepoznání a osobnost učitele
 • Problémový žák
 • Efektivní komunikace s rodiči při řešení konfliktních situací
 • Žák a jeho fóbie (sociální fóbie, panické ataky, apod.)

Stolečku, prostři se

pro děti v MŠ

Popis projektového nebo výukového dne

 • Připravíme ukázku prostřeného stolu
 • Naučíme děti jak správně používat příbor a skleničky
 • Vysvětlíme dětem stravovací návyky
 • Naučíme děti, jak se chovat u stolu
 • Seznámíme děti s menu a nápoji podle příležitosti 
 • Děti si vyzkouší skládání ubrousku
 • Téma stolování lze obecně nebo podle vybrané události
 • Všechny děti obdrží diplom o kurz stolování
 •  
 • Místo konání: ve Vaší školce
 • Cena kurzu samoplátci: 120,00 Kč/dítě
 • Cena kurzu šablony MŠ: dle konkrétního požadavku dané MŠ

Napište nám

V případě dotazů nebo zájmu o některý z kurzů nás neváhejte kontaktovat.